Samarbejde med samvittighed

Omfangsdræn

Et omfangsdræn er en slags nedgravet tagrende liggende langs med et fundament og husets ydermur. Det leder vand bort – fx nedsivende nedbørsvand eller vand fra høj grundvandsstand. Det er vigtigt, så vandet ikke skaber et tryk mod dit hus. Så kan du med et omfangsdræn undgå at få fugt- eller vandskader i dit hus fx i husets kælder eller i husets murværk.  

Mindsker fugtskader

Omfangsdrænet virker således, at vand fra jorden rundt om dit hus bliver ledt videre til husets kloak, hvorved du mindsker fugtskader på husets fundament og sokkel. Så forlænges levetiden for dit hus.

 

Hvis du frygter, at der er opstået fugtskader på dit hus, bør du få det undersøgt for at forhindre, at der kommer råd og skimmelsvamp, hvilket udover et dårligt indeklima kan medføre sundsskadelige konsekvenser for dig og dine nærmeste. Vores autoriseret kloakmester undersøger, om der er fugtskader på dit hus. Hvis du overser fugtskader, kan din kælder blive ubeboelig, og det vil være en stor økonomisk udskrivning at få kælderen udbedret.

LL Transport og Entreprenørs autoriseret kloakmester kan udføre ”kloak TV” i dit kloaksystem.

LL Transport og Entreprenør giver gerne et uforpligtende tilbud på en løsning.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Kloak og tv-inspektion

Tv-inspektion