LL Transport og Entreprenør - kloak og tv-inspektion

Samarbejde med samvittighed

Kloak og tv-inspektion

LL Transport og Entreprenør kan også hjælpe dig og give dig et godt tilbud på TV-inspektion af din kloak. LL Transport og Entreprenør samarbejder med aut. kloakmestre i Fjerritslev, Hjørring, Brønderslev, Aabybro og Aalborg, blot for at nævne nogle eksempler. Det kan være vedrørende opgaver som fx kloakservice, kloakrenovering, kloakseparering og nyanlæg af kloak m.m.

Find eventuelle skader nemt

Tv-inspektion af din kloak kan være en god måde til at finde årsagen til kloakproblemer hos dig, hvis du mistænker eventuelle skader på din kloak. Der vil ved TV-inspektion blive anvendt et kamera for, at vi kan få en fornemmelse af dine rørs tilstand og finde ud af, hvor problemet ligger, og hvad årsagen til problemet er, så vi undgår, at du unødigt skal have opgravet rør.

LL Transport og Entreprenør og vores samarbejdspartner giver dig en skriftligt tilstandsrapport samt billeder fra TV-inspektionen til brug for forsikringsselskaber, ejendomshandler eller til offentlige myndigheder. LL Transport og Entreprenør bistår dig også gerne med forsikringsskader.

LL Transport og Entreprenør kan også hjælpe med afledning af for meget regnvand ved kraftige regnskyl. Her kan fx omfangsdræn eller højvandslukke være mulige løsninger for dig.

 

Et omfangsdræn er en slags nedgravet tagrende liggende langs med et fundament og husets ydermur. Det virker sådan, at vand fra jorden rundt om dit hus bliver ledt videre til husets kloak. På den måde mindsker du fugtskader på husets fundament og sokkel. Så forlænges levetiden for dit hus.

Forhindre tilbageløb

Med et højvandslukke vil du kunne forhindre, at dit kloakvand løber baglæns i din kloak og kommer op igennem kælderafløbet ved kraftige regnskyl, når det kommunale kloaksystem ikke leder alt regnvandet bort hurtigt nok. Højvandslukke er et rør med to klapper i. Klapperne åbner, når dit spildevand løber ud af huset, og lukker til gengæld, så der ikke kan presses udefrakommende vand ind igen. Det vil med andre ord lukke dit afløb af, og på den måde kan der ikke komme vand retur via kloakken.

LL Transport og Entreprenør hjælper også gerne dig med rottebekæmpelse. Husk at du har anmeldelsespligt, hvis du ser en rotte eller flere rotter, men også hvis du mener, at du har set tegn på rotter. Det er af hensyn til rottebekæmpelse, da rotterne kan udgøre en sundhedsfare for mennesker, men rotterne er desværre også i stand til at anrette omfattende skader på dine kloakrør, eller ligefrem undergrave dig hus samt bygge reder herunder. De vil så kunne formere sig i stor hast. En autoriseret kloakmester kan montere en rottespærre i dine kloakrør, hvilket forhindrer rotterne i at komme op igennem dit afløb en gang for alle. En rottespærre kan udelukkende monteres af en aut. kloakmester.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion