LL Transport og Entreprenør kloakseparering

Samarbejde med samvittighed

Kloakseparering

LL Transport og Entreprenør har projekter i bl.a. Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Pandrup, Aabybro, Nørresundby og Aalborg, og LL Transport og Entreprenør hjælper dig med dine projekter, herunder også kloakseparering, hvor spildevand og regnvand skilles ad således, at presset på kloak og rensningsanlæg reduceres. Almindeligvis vil forsyningsselskabet lægge en stikledning til regnvandsledningen og en stikledning til spildevandsledningen.

Autoriseret kloakmester

Allerede tilsluttet de offentlige kloakker.
Din kommune vil give dig besked i god tid om, hvornår din kloak skal tilsluttes de nye ledninger. Du hører typisk fra din kommune cirka et år før dette arbejde skal udføres.
Når du har hørt fra kommunen, så står LL Transport og Entreprenør klar til at hjælpe dig, da vi er autoriseret kloakmester og giver dig gerne et uforpligtende tilbud.

Kloaksepareringen er ikke uden betydning for grundejerne. Det er den enkelte grundejer, som kommer til at betale for udførelsen af kloakarbejde på egen grund. Fornyelsen af de offentlige ledninger og stikledninger frem til dit skel bliver betalt af dit forsyningsselskab. Du skal som grundejer kun betale for udgifter til ændring af kloaksystemet på din egen grund.

Du skal ikke betale nyt tilslutningsbidrag, det blev betalt den gang din ejendom blev koblet til de offentlige kloakker. Du har kun udgifter til din aut. Kloakmester.

NYBYGGERI

Du skal betale et tilslutningsbidrag for at blive koblet på de offentlige kloakker. I nogle områder kan man få tilladelse til at lave en LAR løsning, og blive fritaget for tilslutningsbidrag for regnvandet. LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand, og kan udføres som f.eks nedsivning i faskine, permeable belægninger, regnvandsbede  og lign.

Bedre miljø

Ved kloakseparering opnår du, at dit regnvand og spildevand bliver adskilt, og så løber det i hver sin separate ledning. Spildevandet vil ledes til renseanlægget, og regnvand vil ledes til vandløb, sø eller hav.

Vi opnår samtidig mere effektiv rensning fra renseanlæg, når renseanlæggene ikke er udsat for belastning med regnvand. Din kælder og vej kan ej heller oversvømmes af regnvand og spildevand.

Tidligere løb regnvand fra tage og veje samt spildevand i samme ledning.

Kontakt LL Transport og Entreprenør og få hjælp til dit kloakarbejde.

Kloak og tv-inspektion

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion