Samarbejde med samvittighed

Rottebekæmpelse

Du skal være opmærksom på, at du har anmeldelsespligt, hvis du har set en rotte eller har set tegn på rotter af hensyn til rottebekæmpelse, da rotterne kan udgøre en sundhedsfare. Herudover kan rotterne også anrette betydelige skader på dine kloakrør, og hvad der er endnu værre, kan rotterne ligefrem undergrave dit hus og bygge reder herunder, hvor de vil formere sig i stor hast. LL Transport og Entreprenør er autoriseret kloakmester med kunder i fx Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring, Aabybro, Pandrup, Nørresundby, Aalborg m.m.

LL Transport og Entreprenør kan hjælpe dig med at bekæmpe rotterne med vores rottebekæmpelse. LL Transport og Entreprenør udfører bl.a. vedligeholdelse, installationsopgaver og servicebesøg i denne forbindelse, så du forebygge skader på kloak og rør samt mindske forværring af allerede skete skader.

Hvis du skulle have mistanke om, at der er rotter, sender LL Transport og Entreprenør en rottefænger, som ser på eventuelle eksisterende skader m.v. i dine rørledninger. LL Transport og Entreprenør har længe udført rottebekæmpelse i mange bebyggelsestyper samt mange typer af kloaksystemer.

Rotteskader er som oftest en forsikringsskade, så hvis uheldet er ude, og der er opstået skader på din ejendom eller andet, kan LL Transport og Entreprenør også hjælpe dig med forsikringsskader.

Det er vigtigt, at dit forsikringsselskab kontaktes, så du får klar besked. Det kan du læse mere om under vores afsnit ”forsikringsskader” her på LL Transport og Entreprenørs hjemmeside. Hvis du også ønsker en forsikringsanmeldelse, kan kloakmesteren indsende denne sammen med en redegørelse for skader og pris.

LL Transport og Entreprenør opsætter også elektroniske rottefælder i kloakrør og sørger for løbende service heraf. LL Transport og Entreprenør kan også forestå montering af rottesikring i dit kloaksystem og varetager gerne vedligeholdelse heraf løbende. Så undgår du, at rotter trænger ind i bebyggelse vi afløbene. En rottespærre kræver tilsyn og renholdelse, hvilket LL Transport og Entreprenør har stor erfaring med.  

Kontakt derfor LL Transport og Entreprenør, som kan montere en rottespærre i dine kloakrør, hvilket forhindrer rotterne i at komme op igennem dit afløb. Så er alle dine problemer med, at rotterne kan finde vej op igennem dine kloakrør løst en gang for alle, og så er du fremover godt sikret mod uventet besøg af rotter op igennem dit toilet. Den bedste løsning er at lade LL Transport og Entreprenør installere en rottespærre i din afløbsinstallation, og det optimale er at montere rottespærren tættest muligt på hovedledningen.

Kloakseparering

Kloak og tv-inspektion

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion