Samarbejde med samvittighed

Tv-inspektion

Vil du have en ordentlig, grundig og professionel gennemgang af din kloak, så kontakt LL Transport og Entreprenør, som har stor og bred erfaring på området. Hvis du har indtryk af, at du har fået et problem i din kloak, kan LL Transport og Entreprenør hjælpe dig, for LL Transport og Entreprenør er autoriseret kloakmester og er en professionel og meget erfaren samarbejdspartner for dig. Det er altid hurtigst at se, hvor i kloaksystemet der kan være kommet et problem, hvis du bestiller en TV-inspektion af din kloak. LL Transport og Entreprenør er en professionel autoriseret kloakmester med kunder i Aalborg, Brønderslev og Hjørring m.m.

Som aut. klo­ak­mester under­sø­ger LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvor på ste­det der er klo­ak og brøn­de, hvor din klo­ak løber hen, fin­der årsa­gen til pro­ble­met, gen­nem­ser dine teg­nin­ger og ser efter even­tu­el­le spe­ci­al­kon­struk­tio­ner hos dig.

Typisk vil LL Transport og Entreprenør foreslå dig at vi som aut. kloakmester undersøger din kloak ved hjælp af TV-inspektion, hvor man indfører et kamera i din kloak.

 I TV-inspektionen af din kloak optager LL Transport og Entreprenør en lille film og nedskriver vores observationer af din kloak, og væsentlige observationer bliver også filmet. Kloakmesteren spuler din kloak fra start og undervejs hvis der er behov for det. Spuling er nødvendig for at se samlinger og eventuelle skader på rørerne. Til slut  laver LL Transport og Entreprenør en rapport over inspektionen, samt kommer med forslag til en løsning af fundne problemer. Ønskes der en tegning udarbejdes der en tegning efter opmåling baseret på optagelser og visuelle målinger. Hvis du ønsker en forsikringsanmeldelse, kan kloakmesteren indsende denne sammen med en redegørelse for skader og pris.

Du kan læse mere om forsikringsskader under afsnittet af samme navn her på hjemmesiden.

Du kan få hjælp til det hele til en god pris, når du bestiller LL Transport og Entreprenør til dine projekter.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Kloak og tv-inspektion