Samarbejde med samvittighed

Granitskærver

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­li­ge gra­nitskær­ver i fle­re vari­an­ter, hvor du kan væl­ge mel­lem fle­re stør­rel­ser og for­skel­li­ge far­ver. Du får altid en god pris, når du hand­ler med LL Trans­port og Entre­pre­nør. Hvis du er ved at anlæg­ge ny ind­kør­sel, kan du med leve­ring af bil­li­ge gra­nitskær­ver fra LL Trans­port og Entre­pre­nør få en helt ny stil i ind­kørs­len.

Mange muligheder

Når du får leve­ret skær­ver til en god pris, kan du bru­ge de bil­li­ge gra­nitskær­ver fle­re ste­der uden­for – fx kan du anlæg­ge have­gan­ge som kon­trast til det grøn­ne græs eller erstat­te træ­fli­sen i bede­ne med smuk­ke bil­li­ge gra­nitskær­ver og ska­be din helt egen stil i haven.

Så ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør for at høre om til­bud på leve­ring af skær­ver. Gra­nitskær­ver­ne kan LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­re i fle­re far­ver og kva­li­te­ter. Nog­le skær­ver er mere rustik­ke og grove, medens andre gra­nitskær­ver er noget min­dre. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­li­ge gra­nitskær­ver i fle­re far­ve­kom­bi­na­tio­ner. Du kan også få leve­ret bil­li­ge gra­nitskær­ver i fle­re stør­rel­ser.

Rådgivning

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer få dage efter, at du har bestilt skær­ver­ne hos os. Hvis du har spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at rin­ge til LL Trans­port og Entre­pre­nør. Vi står klar til at råd­gi­ve dig om de for­skel­li­ge mulig­he­der.

Vej og støbematerialer

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand