Samarbejde med samvittighed

Granitskærver

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­li­ge gra­nitskær­ver i fle­re vari­an­ter, hvor du kan væl­ge mel­lem fle­re stør­rel­ser og for­skel­li­ge far­ver. Du får altid en god pris, når du hand­ler med LL Trans­port og Entre­pre­nør. Hvis du er ved at anlæg­ge ny ind­kør­sel, kan du med leve­ring af bil­li­ge gra­nitskær­ver fra LL Trans­port og Entre­pre­nør få en helt ny stil i ind­kørs­len.

Mange muligheder

Når du får leve­ret skær­ver til en god pris, kan du bru­ge de bil­li­ge gra­nitskær­ver fle­re ste­der uden­for – fx kan du anlæg­ge have­gan­ge som kon­trast til det grøn­ne græs eller erstat­te træ­fli­sen i bede­ne med smuk­ke bil­li­ge gra­nitskær­ver og ska­be din helt egen stil i haven.

Så ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør for at høre om til­bud på leve­ring af skær­ver. Gra­nitskær­ver­ne kan LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­re i fle­re far­ver og kva­li­te­ter. Nog­le skær­ver er mere rustik­ke og grove, medens andre gra­nitskær­ver er noget min­dre. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­li­ge gra­nitskær­ver i fle­re far­ve­kom­bi­na­tio­ner. Du kan også få leve­ret bil­li­ge gra­nitskær­ver i fle­re stør­rel­ser.

Rådgivning

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer få dage efter, at du har bestilt skær­ver­ne hos os. Hvis du har spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at rin­ge til LL Trans­port og Entre­pre­nør. Vi står klar til at råd­gi­ve dig om de for­skel­li­ge mulig­he­der.

Vej og støbematerialer

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud