Samarbejde med samvittighed

Kontakt

LL Trans­port og Entre­pre­nør er en erfa­ren og dyna­misk virk­som­hed der til­by­der alt inden for: 

  • Con­tai­ner­ud­lej­ning
  • Grus­grav
  • Kra­n­ar­bej­de
  • Jord, Anlæg og Beton
  • Klo­ak- og TV-inspek­tion

LL Transport og Entreprenør

Hovedkontor

Tra­nekær­vej 110, 9490 Pan­d­rup

Aabybro

Ny Åby­vej 14, 9440 Aaby­bro

Aalborg

Jyl­lands­ga­de 20, 9000 Aal­borg

Kjeld Hede­gård Niel­sen

TLF 20 71 52 75

CVR 29 79 88 18