Samarbejde med samvittighed

Sten

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re man­ge typer af sten i for­skel­li­ge far­ver, stør­rel­ser og kva­li­te­ter. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du der­for bestil­le leve­ring af bil­li­ge kva­li­tets­sten til man­ge for­skel­li­ge for­mål. LL Trans­port og Entre­pre­nørs alsi­di­ge last­bi­ler med og uden kran kan både sør­ge for afhent­ning og/eller bort­kør­sel af sten m.v. Her på LL Trans­port og Entre­pre­nørs hjem­mesi­de viser vi dig et lil­le udsnit af de bil­li­ge sten­pro­duk­ter, som du kan bestil­le hos os. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør fin­der du sten til alle dine pro­jek­ter.

Mange muligheder

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer både gra­nitskær­ver, pyn­te­sten, pak­sten, kam­pe­sten, mark­sten, ærte­sten, per­le­sten m.v. til for­nuf­ti­ge pri­ser. Du kan afta­le med LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvor­le­des du ønsker ste­ne­ne leve­ret – fx aftip­pet eller på anden måde.

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du få leve­ret bil­li­ge gra­nitskær­ver til din ind­kør­sel eller som pynt i dine blom­ster­be­de. Af gra­nitskær­ver kan LL Trans­port og Entre­pre­nør bl.a. leve­re Espe­vik gra­nitskær­ver, hvi­de lysit gra­nitskær­ver, sor­te hybrit gra­nitskær­ver, sor­te eller grå DSB gra­nitskær­ver, rød Juve gra­nitskær­ver m.m. Gra­nitskær­ver­ne kan leve­res i man­ge stør­rel­ser.

Pyn­te­sten fra LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­res også i fle­re far­ver og kva­li­te­ter, og anven­des fx i ind­kørs­ler og omkring huse m.m.

Pak­sten fra LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­res også i for­skel­li­ge stør­rel­ser og anven­des typisk som pynt eller som bære­lag.

Ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør om leve­ring af bil­li­ge sten samt få råd­giv­ning til net­op dit pro­jekt.  LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer mate­ri­a­let, hvor du behø­ver det – fx i Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by eller Aal­borg – blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler.

 

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand