Samarbejde med samvittighed

Sten

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re man­ge typer af sten i for­skel­li­ge far­ver, stør­rel­ser og kva­li­te­ter. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du der­for bestil­le leve­ring af bil­li­ge kva­li­tets­sten til man­ge for­skel­li­ge for­mål. LL Trans­port og Entre­pre­nørs alsi­di­ge last­bi­ler med og uden kran kan både sør­ge for afhent­ning og/eller bort­kør­sel af sten m.v. Her på LL Trans­port og Entre­pre­nørs hjem­mesi­de viser vi dig et lil­le udsnit af de bil­li­ge sten­pro­duk­ter, som du kan bestil­le hos os. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør fin­der du sten til alle dine pro­jek­ter.

Mange muligheder

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer både gra­nitskær­ver, pyn­te­sten, pak­sten, kam­pe­sten, mark­sten, ærte­sten, per­le­sten m.v. til for­nuf­ti­ge pri­ser. Du kan afta­le med LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvor­le­des du ønsker ste­ne­ne leve­ret – fx aftip­pet eller på anden måde.

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du få leve­ret bil­li­ge gra­nitskær­ver til din ind­kør­sel eller som pynt i dine blom­ster­be­de. Af gra­nitskær­ver kan LL Trans­port og Entre­pre­nør bl.a. leve­re Espe­vik gra­nitskær­ver, hvi­de lysit gra­nitskær­ver, sor­te hybrit gra­nitskær­ver, sor­te eller grå DSB gra­nitskær­ver, rød Juve gra­nitskær­ver m.m. Gra­nitskær­ver­ne kan leve­res i man­ge stør­rel­ser.

Pyn­te­sten fra LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­res også i fle­re far­ver og kva­li­te­ter, og anven­des fx i ind­kørs­ler og omkring huse m.m.

Pak­sten fra LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­res også i for­skel­li­ge stør­rel­ser og anven­des typisk som pynt eller som bære­lag.

Ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør om leve­ring af bil­li­ge sten samt få råd­giv­ning til net­op dit pro­jekt.  LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer mate­ri­a­let, hvor du behø­ver det – fx i Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by eller Aal­borg – blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler.

 

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud